ARQISOL
CAT | ESP | ENGL'arquitectura és la ciencia que crea i transforma els espais físics per viure, visitar, aprendre, treballar,. D'alguna manera, les formes, la llum, els materials, els colors, les sensacions que ens envolten, es converteixen en la nostre manera de viure.

Tal com constaten moltes filosofies, nosaltres opinem que un sintoma és el resultat d'una relació global amb el medi ambient. ArQisol neix per potenciar en essencia la vinculació de les persones que utilitzen els edificis amb la propia arquitectura i amb l'entorn.

Per fer possible aixo, ArQisol es sustenta en tres conceptes basics:

  • La cultura: entesa com a valor historic, com a eix del present que vivim i com a projecció i futur.
  • L'arquitectura especialitzada: cada edifici té un ús molt específic, personal i únic, tot i ser polivalent. Cada edifici viura la seva propia historia a través de les persones que convisquin en ell.
  • El respecte a l'entorn: avui en dia és imprescindible afrontar tots els projectes estudiant previament l'entorn social on s'ubicara la instal.lació, l'entorn ambiental, construint amb el maxim respecte amb el medi ambient (en referencia a materials, sistemes, energies, etc) i a l'entorn economic.